Download hele manualen HER

Version 2.1.0.5

12-11-2023

Marker hvis et medlem betaler via PBS

Version 2.1.0.2

26-08-2023

Funktionen 'Tjek ind tilstand' oprettet.

Version 2.1.0.1

26-01-2023

Når man udskrev en våbenliste for alle medlemmer, kunne Excel finde på at vende datoen forkert men kun på nogle datoer. Dette er nu rettet.

Version 2.1.0.0

11-01-2023

• Godkendelsesdato for børneattest tilføjet. • Flettefelt med børneattest tilføjet brevfletning med Word.

Version 2.0.9.9

04-01-2023

Når man sætter et flueben i ’SKV6 godkendt’ eller trykker i knappen ’Læg fem år til dags dato’, sættes udløbsdatoen fem år ude i fremtiden, regnet fra dags dato.

Version 2.0.9.7

01-12-2022

Når har et medlems våbenoversigt åbent, kan man klikke i ’Stempel’ ikonet, for at sætte kontroldato til ’Dags dato’. Dette findes også i højrekliksmenuen.

Version 2.0.9.6

21-10-2022

Hvis man brugte et ” (anførselstegn) til at angive tommer, eller bare brugte det i det hele taget, ville brevfletning med Word gå galt. Fejlen er nu rettet.

Version 2.0.9.5

19-06-2022

I logbogen, kan man nu sætte om et medlem er indmeldt. Så slipper man for den irriterende advarsel hver gang man opretter et indlæg, hvis medlemmet allerede er oprettet i programmet.

Version 2.0.9.2

15-03-2022

’Alle skytters resultater’ regnede ikke den korrekte gennemsnitlige score ud, hvis man valgte flere ’Bedste resultater’ end der rent faktisk var resultater.

Version 2.0.9.0

11-03-2022

Regnskaber ville ikke blive vist. Jeg havde glemt at fjerne noget test kode, så visning gik galt. Selve regnskabet har ikke på noget tidspunkt været i fare.