Download hele manualen HER

Version 2.0.9.9

04-01-2023

Når man sætter et flueben i ’SKV6 godkendt’ eller trykker i knappen ’Læg fem år til dags dato’, sættes udløbsdatoen fem år ude i fremtiden, regnet fra dags dato.Back to News